O společnosti

Podílíme se na výrobě nové generace evropské kosmické rakety Ariane 6.

ATC Space

Vášeň pro jedinečné konstrukce

ATC Space je centrem kompetence pro frézování složitých hliníkových komponent a montáže nosných konstrukcí pro kosmické aplikace. Jsme odpovědní za výrobu Forward Skirtu a Rear Skirtu. Oba výrobky jsou nosnými konstrukcemi, které jsou umístěny nahoře nebo dole v každém pomocném motoru, tzv. Booster Ariane 6. Dodáváme řadu vysoce přesných konstrukčních dílů hlavního stupně této rakety. Naše společnost přináší příležitosti a vzrušující vyhlídky do budoucnosti ohledně tržních možností aplikací pro letecký a kosmický průmysl.

Společnost využívá kooperaci s českými výzkumnými pracovišti. Navázali jsme vztahy s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni, která se stala naším partnerem v oblasti frézování hliníkových dílů. Spolupracujeme rovněž s pražským Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze, jehož odborníci provádí destruktivní zkoušky námi vyrobeného Rear Skirtu simulací plošného tlaku na výrobek. Tím se ověřují návrhové parametry a kritické elementy.

ATC Space

Historie

Mateřskou německou společnost původně přivedly do Klatov nové výrobní kapacity ve spojení se stejnou, ne-li lepší úrovní pracovní síly. Místní průmyslová tradice je přitom úctyhodná. Už od roku 1854 existoval v Klatovech strojírenský podnik, který založil Leopold Schíffauer. Po druhé světové válce se z něj stala Škoda Klatovy, součást mamutích plzeňských strojíren. Tato továrna vyráběla až do roku 2005, kdy zanikla v důsledku potíží a restrukturalizace původního plzeňského koncernu.

Ve stejném roce vznikla ve městě Klatovy strojírenská firma Drosten CZ, ze které se po změně majetkové struktury stala v roce 2011 společnost Aerotech Czech, dceřiná firma společnosti Aerotech Peissenberg a sesterská společnost nové společnosti ATC Space. Aerotech Czech se zabývá hlavně obráběním vysokopevnostních materiálů na bázi niklu, chromu a kobaltu. Díly z těchto slitin nacházejí použití v extrémně namáhaných částech plynových turbín a leteckých motorů. Výrobky Aerotech Czech odebírá například i výrobce leteckých motorů Rolls-Royce.

Společnost ATC Space tedy pokračuje v tradicích strojírenského oboru v Klatovech a tuto snahu symbolizuje i skutečnost, že továrna ATC Space sídlí v nové ulici, jež dostala název Schiffauerova.

Kontaktujte nás

ATC SPACE s.r.o.

IČO: 06664148
Schiffauerova 940
339 01, Klatovy – Klatovy II
Česká republika

Telefon

+420 376 555 314