Výroba

Náš výrobní program je výhradně zaměřen na komponenty pro kosmický průmysl.

Co děláme

Výrobní proces

Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem je strojní způsob dělení materiálů pomocí soustředěného proudu vody pod vysokým tlakem.

CNC obrábění a montáž

Výroba vysoce přesných dílů na pětiosých frézovacích centrech DMG Mori s rychlostí vřetene až 18000 ot/min.

Ruční montáž konečných sestav

Výroba pro kosmický průmysl vyžaduje specifické technické dovednosti a klade vysoké nároky na přesnost a kvalitu práce.

Společnost ATC SPACE s.r.o.

Klatovská společnost ATC SPACE s.r.o. se podílí na výrobě nové generace evropské rakety Ariane 6. Dodáváme díly a sestavy z hliníkových slitin na nosnou raketu a její pomocné urychlovací motory.

Odolnost Přesnost Výkon Certifikace Kontrola Bezpečnost Spolehlivost
Výrobní hala ATC Space je rozdělena na tři hlavní části. První slouží především ke skladování a přípravě materiálu, druhá k obrábění a třetí k montáži. Ve skladovací hale probíhá několik operací – příjem materiálu, vstupní a výstupní kontrola i expedice zboží. Dále se v ní nachází technologie řezání vodním paprskem, která dělí velké hliníkové desky do tvarů, které jsou potřebné k dalšímu obrábění.

Každá dodaná hliníková deska má své sériové číslo i patřičný certifikát původu materiálu. Na certifikátu lze najít detailní chemické složení z rozboru použité slitiny. Vždy musí být zajištěna schopnost doložit kompletní historii od základní suroviny až po finální díl či výrobek. Určení, z jakého materiálu byl díl vyroben, kdy byl vyroben, kdo jej vyrobil a jakými výrobními operace díl procházel, se prolíná celou výrobou.

Nařezané hliníkové desky jsou přesunuty do frézovací haly, kde následuje vyfrézování do podob a tvarů finálních výrobků. Obrábění zajišťují tři velké frézky od německé firmy DMG Mori. Povrch vyfrézovaného dílu projde odjehlením. Po této mechanické očistě se výrobky zkontrolují a přesně změří.

Následně jsou výrobky zaslány na nedestruktivní zkoušky a povrchovou elektrochemickou úpravu, takzvané eloxování. Na povrchu hliníku vznikne rovnoměrná kompaktní vrstva oxidu, která je výrazně tvrdší a chemicky odolnější než samotný kov. Část frézovaných dílů se dále expeduje k zákazníkovi, který je kompletuje do sestav hlavní rakety Ariane 6, zatímco druhá část je předána k montáži Skirtů ve firmě ATC Space.

V montážní hale se nacházejí dvě samostatné montážní stanoviště pro Forward Skirt a pro Rear Skirt. Uprostřed se nachází vrtací robot, který pracuje pro obě pracoviště. Tento robot vrtá vysoce přesné díry do konstrukcí o síle materiálu až 60 milimetrů. Následující montážní operace jsou vykonávány ručně. Na příruby o průměru 3,5 metru se postupně přidávají jednotlivé díly, které se spojují příložkami. K základní skeletu se instalují vnější panely, které předtím robot vyvrtal, a upevňují se nýtováním.

Pro zajištění spolehlivé dopravy smontovaných segmentů do zahraničí využíváme unikátní kontejnery vyvinuté na míru pro ATC Space, které se umístí na atypický, na míru připravený návěs. Jednotlivé frézované díly i smontované sestavy jsou odesílány zákazníkovi MT Aerospace v Augsburgu.

Kontaktujte nás

ATC SPACE s.r.o.

IČO: 06664148
Schiffauerova 940
339 01, Klatovy – Klatovy II
Česká republika

Telefon

+420 376 555 314